Entropie


Op mijn blog poneer en verdedig ik de stelling dat bij spontaan verlopende irreversibele processen (bv. je gooit een stukje natrium in een bak water of je zet een parfumflesje open) de entropiestijging voorafgaat aan het proces. Dat het proces het gevolg is van de entropiestijging en dat het proces daarom ook niet meer terug kan (en dus irreversibel is). Dit in tegenstelling tot reversibele processen  (bv. je laat een gas mbv. een zuiger langzaam expanderen) waarbij de entropie stijgt tijdens het proces. Het beslaat 14 korte afleveringen. Tegelijkertijd wordt het begrip entropie, zowel de statistische als de thermodynamische, uitgelegd aan de hand van een ideaal gas.

Voor verdere informatie f.povel@planet.nl