Voorbereiding voor CCVS-tentamen  

Het CCVS-tentamen is wat inhoud en moeilijkheidsgraad betreft ongeveer hetzelfde als het VWO-eindexamen. Voor het VWO-eindexamen staat er voor scheikunde 440 studielasturen ingeruimd. Dat komt neer op pakweg 220 uur les en 220 uur zelfstudie verspreid over 3 jaar.

Omdat veel mensen zich dit niet realiseren of denken zich wel op eigen houtje te kunnen voorbereiden op het CCVS-tentamen, is het slagingspercentage klein. Het is wel eens voorgekomen dat 80% is gezakt.

Als je je laat begeleiden door een docent die veel ervaring heeft met de CCVS-tentamens, dan loopt je kans van slagen aanzienlijk op. Bedenk daarbij ook dat de CCVS-tentamens aanzienlijk verschillen van de normale VWO-eindexamens wat betreft opzet en stijl. Als je uitsluitend oefent met een VWO-examenbundel, dan bereid je je niet optimaal voor.

Je toekomst staat op het spel

Voor veel mensen is het slagen voor het CCVS-tentamen van groot belang omdat de toelating tot een studie ervan afhankelijk is. Ik raad je aan het niet te laten aankomen op het tentamen in juli. Er is dan voor september geen herkansing meer mogelijk. Als je het niet haalt kan je in september niet beginnen. Doe als het enigszins kan ook de CCVS-tentamens op eerdere data (november en/of april). Je kan dan als het nodig is altijd nog herkansen. Je zou daarnaast kunnen overwegen om ook het VWO-staatsexamen te doen. Dit bestaat uit twee gedeeltes, een schriftelijke en een mondelinge. Voor meer informatie hierover google op "staatsexamen". Denk eraan dat je je voor het staatsexamen vóór 1 januari moet aanmelden.

Als je eens over het bovenstaande wilt praten, bel me 0618442203 of mail me f.povel@planet.nl dan.